Tenacity | Accountmanagement Systeem model

Accountmanagement Systeem

Organiseer je accountmanagement

Wat is een systeem?

De werkwijze van jouw team komt voort uit wat je voor hen organiseert én niet organiseert. Alle sturende en ondersteunende middelen vormen samen een systeem dat de werkwijze van je team stuurt.

Met een goede organisatie doen je accountmanagers de juiste dingen op het juiste moment. En met de heldere instructies worden deze ook op de juiste manier uitgevoerd. 

Een effectief systeem bestaat uit:

  • Een heldere Accountmanagement strategie
  • Operationele instructies voor de kerntaken van deze strategie
  • Een management proces dat stuurt op uitvoering van deze kerntaken

Accountmanagement Strategie

Strategie is de basis voor ieder systeem en geeft je team richting.

Een strategie bestaat uit een visie (waarom we bepaalde dingen bij iedere klant moeten doen) en een proces (wie moet wat doen en wanneer).

Wat is jouw visie op accountmanagement? En hoe is dit vormgegeven in jullie proces? Is er een heldere en concrete strategie die je team leidt in juist handelen op het juiste moment?

Operationele Instructies

Een accountmanagement strategie behoeft ondersteuning met operationele instructies om de belangrijkste taken excellent uit te voeren.

Hoe slim jouw mensen ook zijn, niet iedereen moet alles op zijn eigen manier doen. 

Instructies zorgen ervoor dat een activiteiten door iedereen excellent wordt uitgevoerd. Vaak zijn dit best practices of jarenlange ervaring samengevat in protocollen en instrumenten. Denk hierbij aan zaken als een accountplan-format of een handleiding voor een veel voorkomende workshop met klanten.

Boek een Systeem Assessment

In een halve dag (ochtend of middag) brengen we samen (met jou alleen of met meerdere managers) het systeem van jullie accountmanagement-organisatie in beeld.

We bespreken vooraf wat je graag wilt verbeteren en met een van onze ervaren consultants brengen we een blauwdruk voor een oplossing in kaart.

We brengen samen in beeld:
- De huidige accountmanagement strategie (visie en proces)
- De operationele instructies die de accountmanagers ondersteunen (instrumenten en protocollen)
- Het managementproces: Wat wordt er gemeten, hoe wordt er gecoacht en hoe heb je grip op klanten? 

Met één druk op de knop boek je een systeem assessment voor van €2.425,- voor slechts €995,-.

Blauwdruk voor verbetering

Een systeem assessment levert je een uniek inzicht op in jouw eigen organisatie en een concrete blauwdruk voor de oplossing van het vraagstuk dat je ons voorlegt.

Wat jouw vraagstuk ook is, we brengen het systeem in kaart dat jouw mensen stuurt in wat ze doen en hoe ze dit doen.

Onze beste consultants staan voor je klaar voor deze eerste en op zichzelf staande stap in een samenwerking. Omdat wij geloven dat de eerste klap een daalder waard is, hebben wij al onze kennis uit 35 jaar ervaring in dit systeem assessment gestopt voor maximale waarde