Tenacity | Team Account Retentie Planning

Team Account Retentie Planning

De proactieve en gestructureerde werkwijze voor contractverlening.

Begin op tijd

Er is een wetmatigheid die je nooit mag negeren: Tegen het einde van een contract valt er weinig meer te beĆÆnvloeden. Als je te laat ontdekt dat je positie niet zo sterk is als je dacht, dan kan behouden lastig zijn en zeker het behouden tegen goede voorwaarden.

Deel een contact op in twee fasen: de operationele fase en de retentiefase. Bij een meerjaren contract is een retentiefase van 1,5 jaar de best practice.

Deze periode geeft je de tijd om zaken te veranderen wanneer nodig. Zeker wanneer je de contractvoorwaarden wilt verbeteren. Je hebt een strategie en een plan nodig om je doelen te realiseren. Zo wordt een contracteinde niet alleen een risico, maar ook een kans.

Hoe beginnen?

Leer je organisatie welke formele stappen horen bij de retentiefase. Pas dan wordt je als organisatie sterk en zal je ervaren dat je bij een contractverlenging veel beter gepositioneerd bent als dat  je op voorhand dacht.

De belangrijkste stap: gebruik het Contract Renewal Canvas 1,5 jaar voor einde contract. Het canvas laat de accountmanager de situatie beoordelen, een retentie-strategie formuleren, doelen stellen en een plan maken om deze te realiseren.

Het canvas is een een one-pager, visueel van opzet en alleen op zoek naar antwoorden op de meest essentiĆ«le vragen.

Het Contract Renewal Canvas van Tenacity is een instrument waar accountmanagers graag mee werken. Dat is een belangrijke voorwaarden om dit instrument succesvol te implementeren. Geen lange achtergrondverhalen, maar alleen denkwerk en conclusies. Het helpt om dat te zien wat je in de dagelijkse gang van zaken mist.

Retentie is een team effort

Uiteraard is een retentieproces niet zaak van de accountmanager alleen. Een canvas is de ideale vorm om naar anderen te communiceren en hen te betrekken bij het retentieplan vanaf het allereerste moment. Je hebt alle inzichten en draagvlak voor de uitvoering nodig en het is de taak van de accountmanager om dit te regisseren.

Een canvas geeft jou als manager ook de informatie die je nodig hebt om je accountmanager te coachen en/of bij te sturen in de retentiestrategie en uitvoering van het plan. 

Wij implementeren het voor je

Je krijgt dit instrument  van ons en binnen 3 maanden is het werken met het Contract Renewal Canvas volledig up-and-running. Je team is getraind, je hebt met elkaar afgesproken hoe het canvas te gaan gebruiken, het is geĆÆntegreerd in jouw managementproces en het werkt.

Je team is enthousiast en jij hebt echt veel meer grip op retentie en je team.

We richten alles voor en met jou in en zorgen dat het werkt. Geen vragen meer daarna, geen weerstand, geen denkwerk meer nodig over de praktische zaken maar vooral een gevoel dat er een grote stap is gezet.

Door onze jarenlange ervaring is dit een kort en eenvoudig traject. Je team verandert in een proactief team dat strategisch en gestructureerd nadenkt over het verlengen van contracten en zich doelen stelt om de uitgangssituatie te optimaliseren.

Lees hier meer over het korte Accountplan implementatieproject.